Positieflijsten

Einde van de liefhebberij?
Ik ben al sinds 1974 vivariumhouder en sinds 1982 lid van diverse verenigingen.
Al vanaf die tijd is er spraken geweest van wetsveranderingen maar nog nooit kwam het einde van een liefhebberij zo dichtbij als nu.
Het fenomeen “positieflijsten” bestaat al zo’n 20 jaar en wordt eigenlijk pas komend jaar geëffectueerd op de zoogdieren. Daarna lijken de  amfibieën, reptielen en vogels aan de beurt te zijn.
Het zou wel eens het einde van een prachtige hobby kunnen betekenen, en meer. Het zou het einde betekenen van honderden speciaalzaken, weer zelfstandigen die de nek om wordt gedraaid maar het betekent ook het einde van een bepaalde manier van dierenbescherming waarover later meer.
Daarnaast werkt het wetteloosheid en illegaal handelen in de hand.
Wat is er aan de hand?
Tot op heden werd er met negatieflijsten gewerkt. Dit zijn lijsten met dieren die niet in gevangenschap gehouden mogen worden. Positieflijsten zijn dus lijsten met daarop dieren die juist wel gehouden mogen worden. Wanneer deze lijst met redelijke argumenten gevuld zou worden zou er niet veel op tegen hoeven te zijn. Het is echter vrijwel onmogelijk om aan te geven welke dieren gehouden mogen worden.
Wat moeten namelijk de criteria zijn?
Gaat het om de bescherming van dieren die uit dreigen te sterven, gaat het om dieren die niet houdbaar zijn in gevangenschap of gaat het om dieren die een gevaar vormen voor de samenleving?
Blijkbaar heeft men in Wageningen een methode bedacht om dieren te toetsen en waarschijnlijk een combinaatie van bovenstaande zal resulteren in wel of niet opname op de positieflijst.

Geen enkele verbetering
Ja, ook wij als vivariumliefhebbers zijn dierenliefhebbers, neem van mij aan dat het houden van Reptielen en Amfibieën niet lukt als je geen liefhebber van de dieren bent!
Even een belangrijke opmerking:
Het verbieden van het houden van bepaalde diersoorten verbetert het welzijn van de dieren zeker niet!
Momenteel is het toegestaan om zo’n 100 soorten gifkikkers te houden vermits aangetoond kan worden dat de dieren in gevangenschap zijn gekweekt of er zijn officiële documenten aanwezig die het houden legitiem maken.
Je kunt er vergif op innemen dat vele van die 100 soorten niet op de positieflijst komen te staan en daarmee dus net zo illegaal zijn als de soorten die nu niet gehouden mogen worden omdat die dieren beschermingsbehoeftig zijn.
De dieren die met ingebruikname van de positieflijst plotseling illegaal zijn blijft men (natuurlijk) wel houden, wat moet je er anders mee?
Een uiterst zeldzame Oophaga histrionica is alleen nu net zo illegaal als het “nieuwe illegaaltje” en wordt de stap om dit soort dieren aan te schaffen veel kleiner.
Een andere, veel meer praktijkgerichte vraag: Wie gaat één en ander controleren? Gaat jusitie alle liefhebbers langs met iemand die alle soorten kent?
Zelfs de liefhebbers hebben vaak moeite met het uit elkaar houden van de verschillende soorten en soms zelfs is dat alleen op DNA-niveau te bevestigen. Hebben de dames en heren een portable DNA-kitje op zak (schrik niet: bestaat niet!) of denken deze dames en heren alle wijsheden in pacht te hebben.
Ook al zouden deze zaken goed geregeld kunnen worden, dan bestaat er nog een heel erg groot probleem: Het houden van exoten wordt in de illegaliteit gemanouvreerd. Waar nu bij een flink aantal dieren een behoorlijk goed werkend en eenvoudig registratiesysteem bestaat is het straks juist niet zo handig om dat zichtbaar bij te houden. Officieel mag je de dieren immers niet hebben en kunnen dus ook niet in een administratie voorkomen.
Er zal een illegale, ondergrondse handel ontstaan die er nu niet is of in ieder geval weinig voorstelt. Nu is bijna alles is transparant en de meeste mensen houden zich netjes aan de gestelde regels. Ook verenigingen ondernemen actie tegen leden die zich niet aan de regels houden.

Alternatief
Het gaat ons allemaal om het dierenwelzijn. Iedereen heeft daar baat bij en vooral de dieren. Bovenstaande doet echt helemaal niets voor het welzijn van de dieren. De goudvis blijft in zijn kom zitten, de kanarie in een kooitje, de hond zit veel teveel binnen (staat volgens de toetsingsmethode van Wageningen ook niet op de lijst maar is een uitzondering wegens het “maatschappelijk geaccepteerd zijn!”), het konijn zit alleen in een veel te kleine kooi en noem maar op. Zaken die niet kloppen, die met positieflijsten zeker niet worden tegengegaan.
In dat perspectief hebben de in gevangenschap levende reptielen, amfibieën en exotische vissen het maar goed want die zitten vrijwel allemaal in een nagebootst stukje natuur.
Helaas zijn er echter ook bij “liefhebbers” van deze soorten veel misstanden, vaak onbedoeld en meestal door onwetendheid.
Wat kun je doen om het dierenwelzijn te verbeteren:
Verplicht mensen lid te worden van een specialistische vereniging. De leden houden elkaar redelijk goed in de gaten en kennen elkaar meestal ook. Er is geen beter kennispunt dan een club liefhebbers bij elkaar, contributies zijn snel terugverdiend!
Zorg voor een landelijk registratiepunt waar men verlplicht is zijn dieren te registreren. Eenvoudig via internet te realiseren en bijvoorbeeld uitsluitend toegang middels een “verenigings-ID” van de vereniging waarvan men verplicht lid is (zie vorig punt).
Stel minimale houdbaarheidseisen op voor diergroepen.
Zo komen sociaal levende dieren als bijvoorbeeld het konijn ook niet meer zo vaak angstig alleen in een kooitje, dit zijn dieren die zich alleen enigszins veilig voelen in het bijzijn van soortgenoten.
Vebied goudvissenkommen, vogelkooitjes, waterschildpaddenbakjes etc. Deze zullen bij de minimale houdbaarheidseisen al niet meer gebruikt mogen worden maar als deze martelattributen uit de handel verdwijnen moet de “liefhebber” wel uitwijken naar een andere optie: een goed onderkomen.

Belangrijk PETITIE TEGEN DIJKSMA’S POSITIEFLIJSTEN!
Het PVH (Platvorm verantwoord huisdierenbezit) heeft een online petitie tegen de introductie van positieflijsten van staatssecretaris Dijksma gestart. Teken die petitie nu door hier te KLIKKEN!!!

2 Responses to Positieflijsten

 1. RickB says:

  ff een vraag, gebeurt hier nog wel eens een keer wat..?

  • admin says:

   Ja, dat is zeker wel de bedoeling. Ik heb de laatste jaren (!) amper tijd gehad voor de liefhebberij zelf, laat staan voor de website.
   Heel recent heb ik mijn laatste nachtdienst gedraaid en over een paar maanden hoef ik ook geen late- en avonddiensten meer te doen en schept weer wat tijd en rust.
   Ik wil de site helemaal herzien, opschonen en moderniseren… tips zijn welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*