Biotoopkeuze

Nabij Marbella

Hierboven een foto, vlak boven Marbella gemaakt. Het afgebeelde stuk is een droge, stijle helling. Aan de voet van de helling ligt echter een stuwmeer en is dus direct weer een heel ander biotoop!

Biotoopkeuze: misschien wel het allerbelangrijkste!
Alles hang samen met de biotoopkeuze. De keuze die u hier maakt bepaalt wat voor een dieren u kunt houden en geeft al aardig aan wat voor een type vivarium er gekocht of gebouwd gaat worden.
In bepaalde biotopen komen bepaalde dieren voor. Amfibieën leven nu eenmaal niet in gortdroge woestijnen en woestijnhagedissen kunnen niet leven in een tropisch regenwoud, zo simpel is het.

Rio Inchillaqui

Een rivier die door een tropisch regenwoud van Ecuador stroomt is een enorme verzameling aan micro-biotoopjes. Op de (vrij droge) stenen vinden we vissende spinnen van een centimeter of 20 in doorsnede en vele andere dieren. Pal naast het water is vaak weinig of geen vegetatie terwijl enkele tientallen meters verdop het woud vrijwel ondoordringbaar is

Wat is een biotoop?

Mokerheide

Eén van mijn favoriete gebieden: de mokerheide. Het thuis van een heel mooie groep Lacerta agilis.

Een biotoop kan (zoals de hierboven getoonde foto) een groot gebied beslaan maar kan ook erg klein zijn. “Biotoop” betekent: Leefomgeving. Hierin zijn vrijwel alle leefomstandigheden opgenomen en een bepaald biotoop geeft dus aan hoe warm en vochtig een gebied is, niet alleen qua luchtvochtigheid maar ook qua bodem en eventuele aan- of afwezigheid van open water.
Direct in water vinden we natuurlijk weer een heel ander biotoop.
Zelfs in een groot terrarium zullen we dan ook vaak verschillende biotoopjes kunnen zien; drogere delen volgen dan op vochtigere delen en open plekken maken plaats voor dicht beplante stukken.
In de natuur komen bepaalde diersoorten dan ook meestal in “open plekken in het bos” voor, anderen veelal langs oevers van sloten en plassen etc.

Een kanotocht over de Caño Palma, het enige echte zwartwaterriviertje in Costa Rica. Extreem zuur water met een vrij hoge temperatuur is een leefruimte voor dieren die juist deze leefomstandigheden prefereren.

Caño palma, het enige zwartwaterbiotoop in Costa Rica

De tolerantie van veel dieren met betrekking tot het leefgebied is behoorlijk en de meeste soorten worden dan ook in meerdere type biotopen gevonden. Andere soorten zijn zeer gebonden aan hun leefomgeving.
Soorten die in de tropische regenwouden leven zijn wel behoorlijk resistent voor bijvoorbeeld de beplantings-dichtheid lichte temperatuursverschillen maar droge lucht verdragen zij over het algemeen zeer slecht of niet.

Een vrij zeldzaam stukje zoet water op Rhodos, de Lautani. Omdat Rhodos een eiland is met erg weinig natuurlijke zoetwaterbronnen kunnen de visjes die hierin worden gevonden (Ladigesocypris ghigii tot de meest bedreigde en zeldzaamste ter wereld worden genoemd, vooral omdat er erg veel zoetwater wordt opgepompt door de lokale bevolking

Wanneer we een terrarium gaan maken en we maken bijvoorbeeld de keuze om een terrarium voor woestijndieren te maken zijn we er nog niet. Zijn het dieren die op en tussen rotsen leven (zoals Cordylus-soorten) of zijn het dieren die zich razendsnel in het zand kunnen ingraven (vele skinken en slangen).
Natuurlijk kunnen we van de nood een deugd maken en voor rekening houden met beide voorbeelden; een zandig gedeelte en een rotsgedeelte.
Een terrarium moet dat wel wat groter zijn natuurlijk.
Ook het regenwoud kent verschillen. Willen we bodembewonende dieren gaan houden, dieren die zich in de beplanting ophoud of kiezen we voor dieren die zich langs de waterkant ophouden?
Keuzes genoeg.

Hierboven een klein stroompje in de hete zomer op Lesbos of Lesvos. Het vochtige gedeelte direct langs het water wordt bewoond door o.a. moerasschildpadden en twee soorten slangen terwijl 50 meter verderop het landschap droog en dor is en juist de agamen en landschildpadden daar leven

Ik ben zelf altijd met gifkikkertjes van het geslacht Dendrobates bezig en ook hierin zitten flinke verschillen.
Sommige soorten komen in de hogere gebieden van de Andes voor (Epipedobates anthonyi) waar het fris kan zijn.
Andere soorten leven op de bodem van het oerwoud met een vrij constante temperatuur van tussen de 25 en 30 graden.
Weer anderen leven bij voorkeur in de oksels van waterdragende planten als bromelia’s

Een moerassig gedeelte langs de zandweg van Puyo naar Tena (weg "45") herbergt vele soorten boomkikkers, vissen en andere dieren

We kunnen dus in de regel wel volstaan met het kiezen voor een “tropisch regenwoud-” of “woestijn-terrarium”waarin we plaatsen creëren voor de dieren die we willen houden. Vaak zijn kleine aanpassinge voldoede zoals het bijplanten van bepaalde planten of juist het verwijderen van planten om zo open ruimte te creëren.
Het klimaat is wat dat aangaat het belangrijkst en daarin wordt een biotoop ontworpen.

De oever van de rio Turtuga in Costa rica. Land- moeras- en waterdieren leven hier op een klein gebied naast elkaar

Maasduinen

Ook in Nederland komen stukken voor waar veel biotoopjes elkaar raken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


*